MMC Interkultura

Međunarodni multimedijalni centar Interkultura umjetnička je i društvena inicijativa, nastala s uporištem u umjetnosti i željom za većim i širim djelovanjem od onog profesionalno-kazališnog, kojim smo se do sada bavili.

Igora Rogine "Uglavnom već viđeno"Uz umjetničku produkciju, naše djelatnosti su i edukacija, izdavaštvo, organizacija društvenih događanja: seminara, radionica, književnih predstavljanja, izložbi, odgojnih projekata, te vođenje odnosa s javnošću.

Zbog velikog iskustva Teatra Rugantino, stečenog kroz više od destljeće djelovanja i želje za prenošenjem tog znanja na mlade te povezivanjem sličnih društvenih sadržaja i zainteresiranih skupina, primarni interes nam je djelovati na prostoru čitave Regije.

Do sada smo u suradnji sa Teatrom Rugantino sudjelovali u produkcijama predstava SEX ZA POČETNIKE i BOG MASAKRA, te sa TEXT-grupom na izdanju zbirke kratkih proza Igora Rogine "Uglavnom već viđeno".

© 2014.
Teatar Rugantino -
 ■ Tomašićeva 4,10000 Zagreb, Hrvatska ■ fax: +385-(0)1-4550-272 ■ tel: +385-(0)1-5554-035 ■ mob: +385 98 213-238 ■ email