Predstava je realizirana uz financijsku podršku Gradskog ureda za kulturu i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a partneri su i KUC Travno te B1 plakati.